สื่อสิ่งพิมพ์ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

อ่านเมื่อ: 2 นาทีที่แล้ว

หลาย ๆ คนคงรู้จักกับ สื่อสิ่งพิมพ์ กันอยู่แล้ว บทความนี้ จะพาไปรู้จักกับ สื่อสิ่งพิมพ์หมายถึง อะไร มีทั้งหมดกี่ประเภท ไปดูพร้อม ๆ กันเลย

รู้จักกับ สื่อสิ่งพิมพ์ คืออะไร?

สื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึง แผ่นกระดาษ หรือวัตถุใด ๆ ทีทำให้เกิดเป็นชิ้นงาน ที่มีลักษณะเหมือนต้นฉบับขึ้นหลาย ๆ สำเนา ในปริมาณมาก เพื่อเป็นสิ่งที่ทำการติดต่อ หรือชักนำให้บุคคลอื่นเห็น หรือทราบข้อมูลต่าง ๆ และสื่อสิ่งพิมพ์ มีหลายชนิด ได้แก่ เอกสารหนังสื่อเรียน หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร บันทึก รายงาน เป็นต้น 

 • สื่อ หมายถึง ทำการติดต่อให้ถึงกันชักนำให้รู้จักกันผู้ หรือสิ่งที่ทำการติดต่อให้ถึงกัน หรือชักนำให้รู้จักกัน
 • สิ่งพิมพ์ การพิมพ์ หมายถึง จำลองต้นฉบับอันหนึ่ง ซึ่งจะเป็นภาพ หรือเป็นตัวหนังสือ พิมพ์ออกเป็นจำนวนมาก ๆ หลาย ๆ สำเนาเหมือน ๆ กัน ด้วยการใช้เครื่องมือกล

ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ มีอะไรบ้าง?

ในปัจจุบันสามารถแบ่งประเภทของ สื่อ สิ่งพิมพ์ ได้มากมายหลายประเภท  เช่น สิ่งพิมพ์ 2 มิติ คือ สิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นแผ่นเรียบ ใช้วัสดุจาพวกกระดาษ และมีเป้าหมาย เพื่อนาเสนอเนื้อหาข่าวสาร ต่าง ๆ เช่น หนังสือ นิตยสาร จุลสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ โบชัวร์ ใบปลิว นามบัตร แมกกาซีน พ๊อคเก็ตบุ๊ค (Pocketbook) เป็นต้น ส่วนสิ่งพิมพ์ 3 มิติ คือ สิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะพิเศษที่ต้องอาศัยระบบการพิมพ์แบบพิเศษ และส่วนใหญ่จะเป็น การพิมพ์ โดยตรงลงบนผลิตภัณฑ์ที่สร้างรูปทรงมาแล้ว ได้แก่ การพิมพ์สกีนบนภาชนะต่าง ๆ เช่น แก้ว กระป๋อง พลาสติก การพิมพ์ระบบแพดบนภาชนะที่มีผิวต่างระดับ เช่น เครื่องปั้นดินเผา เครื่องใช้ไฟฟ้า การพิมพ์ระบบพ่นหมึก เช่น การพิมพ์วันหมดอายุของอาหารกระป๋องต่าง ๆ โดยสามารถจำแนก ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ ได้ดังนี้ 

1) สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ

หนังสือสารคดีตำราแบบเรียน เป็นหนังสือสิ่งพิมพ์ ที่แสดงเนื้อหาวิชาการศาสตร์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายด้านความรู้ที่เป็นจริง จึงเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ที่เน้นความรู้อย่างถูกต้อง หนังสือบันเทิงคดี เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้น โดยใช้เรื่องราวสมมุติ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความเพลิดเพลิน สนุกสนาน มักมีขนาดเล็ก เรียกว่า หนังสือฉบับกระเป๋า หรือ Pocketbook ได้ 

2) สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร

หนังสือพิมพ์ (Newspapers) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ที่ผลิตขึ้นโดยนำเสนอเรื่องราว ข่าวสารภาพ และความคิดเห็น ในลักษณะของแผ่นพิมพ์ แผ่นใหญ่ ที่ใช้วิธีการพับรวมกับ ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์ชนิดนี้ ได้พิมพ์ออกเผยแพร่ทั้งลักษณะหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

3) วารสาร นิตยสาร

เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ที่ผลิตขึ้นโดยนาเสนอสาระข่าว ความบันเทิง ที่มีรูปแบบการนาเสนอ ที่โดเด่น สะดุดตา และสร้างความสนใจให้กับผู้อ่าน ทั้งนี้ การผลิตนั้น มีการกาหนดระยะเวลาการออกแบบเผยแพร่ที่แน่นอน ทั้งลักษณะวารสาร นิตยสารรายปักษ์ (15 วัน) และรายเดือน จุลสาร เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นแบบ ไม่มุ่งหวังผลกำไร เป็นแบบให้เปล่า โดยให้ผู้อ่านศึกษาหาความรู้ ที่กาหนดออกแบบเผยแพร่เป็นครั้ง ๆ หรือลำดับต่าง ๆ ในวาระพิเศษ 

4) สิ่งพิมพ์โฆษณา

โบชัวร์ (Brochure) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ที่มีลักษณะเป็นสมุดเล่มเล็ก ๆ เย็บติดกันเป็นเล่มจำนวน 8 หน้า เป็นอย่างน้อย มีปกหน้า และปกหลัง ซึ่งในการแสดงเนื้อหา จะเกี่ยวกับโฆษณาสินค้า นั่นเอง เช่น

 • ใบปลิว (Leaflet, Handbill) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ใบเดียว ที่เน้นการประกาศ มักมีขนาด A4 เพื่อง่ายในการแจกจ่าย ลักษณะการแสดงเนื้อหา เป็นข้อความที่ผู้อ่านแล้วเข้าใจง่าย 
 • แผ่นพับ (Folder) สื่อสิ่งพิมพ์ ที่เน้นการผลิต โดยเน้นการเสนอเนื้อหา ซึ่งเนื้อหาที่นำเสนอนั้น เป็นเนื้อหาที่สรุปใจความสำคัญ ลักษณะเป็นการพับเป็นรูปเล่มต่าง ๆ นั่นเอง
 • โปสเตอร์ (Poster) เป็นสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา โดยใช้ปิดตามสถานที่ต่าง ๆ มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ ซึ่งเน้นการนำเสนอ ที่โดดเด่น ดึงดูดความสนใจ 

5) สิ่งพิมพ์เพื่อการบรรจุภัณฑ์

เป็นสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการห่อหุ้มผลิตภัณฑ์การค้าต่าง ๆ แยกเป็นสิ่งพิมพ์หลัก ได้แก่ สิ่งพิมพ์ที่ใช้ปิดรอบขวด หรือ กระป๋องผลิตภัณฑ์การค้า สิ่งพิมพ์รอง ได้แก่ สิ่งพิมพ์ที่เป็นกล่องบรรจุ หรือลัง 

6) สิ่งพิมพ์มีค่า

เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ที่เน้นการนำไปใช้เป็น หลักฐานสำคัญต่าง ๆ ซึ่งกำหนดตามกฎหมาย เช่น ธนาณัติ บัตรเครดิต เช็คธนาคาร ตั๋วแลกเงิน หนังสือเดินทาง โฉนดที่ดิน เป็นต้น 

7) สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ

เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ มีการผลิตขึ้นตามลักษณะพิเศษ แล้วแต่การใช้งาน ได้แก่ นามบัตร บัตรอวยพร ปฏิทิน ใบส่งของ ใบเสร็จรับเงิน สิ่งพิมพ์บนแก้ว สิ่งพิมพ์บนผ้า เป็นต้น 

8) สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ที่ผลิตขึ้นเมื่อใช้งานในคอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้แก่ Document Formats, E-book for Palm/PDA เป็นต้น 


ข้อดี-ข้อเสีย ของสื่อสิ่งพิมพ์

หนังสือพิมพ์ Newspaper

หนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่มีความสำคัญ ได้รับความสนใจ และมีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของผู้บริโภคอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในชีวิตประจำวันของคนเมือง ที่มีความเจริญแล้ว ยิ่งจะได้รับความสนใจในการอ่านกันอย่างแพร่หลาย การเลือกใช้สื่อโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เพื่อนำข่าวสารโฆษณาไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เราจึงต้องมีความ เข้าใจลักษณะของตัวสื่อหนังสือพิมพ์ จะทำให้การโฆษณาของเรา มีประสิทธิภาพ โฆษณาในหนังสือพิมพ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

 1. โฆษณาเดี่ยว (Display Advertising) เป็นการโฆษณาสินค้าเต็มหน้าหนังสือพิมพ์ โดยไม่มี โฆษณาอื่นมาปะปนกัน เป็นโฆษณาที่สร้างความตื่นเต้น หรูหรา ยิ่งใหญ่เป็นเอกเทศ ถ้าเป็นสี ก็จะทาให้เกิดคว้า สะดุดตามากยิ่งขึ้น 
 2. โฆษณาหมู่ (Classified Advertising) เป็นการลงโฆษณาสินค้าในพื้นที่ ที่หนังสือพิมพ์จัดไว้ให้ โดยเฉพาะ จะมีสินค้าหลากหลายชนิดลงโฆษณาปะปนกัน เช่น โฆษณาขายที่ดิน รถยนต์มือสอง เรียน ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมหนัง ฯลฯ

ข้อดี

 • เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง 
 • เลือกกลุ่มเป้าหมายทางภูมิศาสตร์ได้ 
 • ส่งข่าวสารได้รวดเร็ว ทันสมัย ทันเวลา 
 • ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว ถูกกว่าสื่อชนิดอื่น ๆ ในประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
 • เป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือจากคนทั่วไป 

ข้อเสีย 

 • ไม่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะกลุ่มได้
 • รูปภาพสีสัน และคุณภาพกระดาษค่อนข้างต่ำ
 • อายุของหนังสื่อพิมพ์จะสั้น ทาให้ผ่านตาผู้บริโภคได้น้อยครั้ง

นิตยสาร Magazine

เป็นสิ่งพิมพ์ที่รวมเนื้อหาสาระประเภทต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันที่มีความน่าสนใจหลาย ๆ เรื่องแต่เป็นเรื่อง ประเภทเดียวกัน ทำให้สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้า และจัดพิมพ์ออกมา เป็นเล่มวางตลาดเป็นรายคาบ (Periodical Publication) คือ รายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน เป็นต้น โดยประเภทนิตยสารวางจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด มีจำนวนมากกว่า 15 ประเภท เช่น 

 • นิตยสารการเมือง
 • นิตยสารกีฬา
 • นิตยสารสาหรับเด็ก 
 • นิตยสารทางการถ่ายภาพและภาพพิมพ์ 
 • นิตยสารการท่องเที่ยว 
 • นิตยสารทางธุรกิจและทางการโฆษณา 
 • นิตยสารบันเทิง 
 • นิตยสารบ้าน 
 • นิตยสารผู้หญิง 
 • นิตยสารผู้ชาย 
 • นิตยสารรถ
 • นิตยสารทางศิลปะ-วัฒนธรรม
 • นิตยสารเศรษฐกิจ
 • นิตยสารสุขภาพ
 • นิตยสารครอบครัว

ข้อดี

 • เป็นสื่อที่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย
 • สื่อมีอายุยาวนาน ทำให้โฆษณาผ่านตาผู้บริโภคบ่อยครั้ง
 • สื่อมีคุณภาพ เพราะกระดาษมีคุณภาพ และการพิมพ์มีคุณภาพสูง
 • มีจำนวนผู้อ่านต่อฉบับสูง
 • เข้าถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้าง

รูปแบบการโฆษณาทางไปรษณีย์

 • จดหมายขาย Sales Letters เป็นรูปแบบการโฆษณา ที่ใช้ข้อความตัวอักษรเป็นหลัก มีลักษณะคล้ายจดหมายสำคัญทางราชการ หากมีการเซ็นชื่อผู้ส่ง ด้วยลายเซ็นของตนเองแล้ว ยิ่งทำให้ผู้บริโภคเกิด ความรู้สึกที่ดี 
 • โปสการ์ด Postcards สามารถใช้ไปรษณียบัตร พิมพ์ข้อความโฆษณาที่เตรียมไว้ หรือใช้วิธีการ พิมพ์ไปรษณียบัตรขึ้นมาใหม่ แล้วส่งให้ลูกค้าเป้าหมาย ข้อความโฆษณาจะเป็นข้อความที่สั้น ๆ 
 • ใบปลิว Leaflets เป็นใบโฆษณาเล็ก ๆ แนบมากับจดหมาย นำมาเสริม เพราะใบปลิว สามารถพิมพ์รูปแบบ การโฆษณาได้สวยงาม และมีเนื้อหาที่น่าสนใจ
 • แผ่นพับ Folder or Brochure มีลักษณะคล้ายใบปลิว ผสมจุลสาร บางครั้งสามารถพับให้เป็นตัวซองจดหมายได้ในตัว
 • จุลสาร Booklets มีลักษณะคล้ายหนังสือเล่มบาง ๆ เล็ก ๆ มีเนื้อหาหลายหน้ากระดาษบรรจุ ข่าวสารรายละเอียดได้อย่างครบถ้วน แม้จุลสารจะมีค่าใช้จ่ายที่สูง แต่ก็ให้ผลทางด้านความรู้สึกที่คุ้มค่า
 • แค็ตตาล็อก Catalogs เป็นเอกสารหนังสือ ที่อธิบายรายละเอียดของสินค้าที่สมบูรณ์ที่สุด จะมีภาพสินค้า ขนาด น้ำหนัก สี และรหัสสินค้า เพื่อใช้อ้างอิง ในการสั่งซื้อได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องไปดูสินค้าจริง 

ข้อดี 

 • สามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้
 • สามารถส่งข่าวสารถึงกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มได้ ในเวลาที่พร้อมกันได้ 
 • เป็นสื่อที่เหมาะกับการส่งข่าวสารแบบเทศกาล และการส่งเสริมการขายพิเศษ 
 • สามารถออกแบบรูปแบบสื่อได้เต็มที่ เพราะไม่มีข้อจำกัดด้านเนื้อที่ขนาด
 • มีผู้โฆษณาเพียงรายเดียว ทำให้ผู้บริโภคไม่สับสน

ข้อเสีย

 • ค่าใช้จ่ายต่อหัวสูง
 • โฆษณาจะสัมฤทธิ์ผล จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของรายชื่อลูกค้าเป็นสำคัญ 

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ สื่อสิ่งพิมพ์ ที่เรานำฝากกัน คงทำให้หลาย ๆ คนรู้จักกับสื่อต่าง ๆ มากขึ้นกันแล้วใช่ไหม แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อที่กว้างขวาง แต่อย่างไรก็ตาม สื่อสิ่งพิมพ์ก็ยังถือว่าสำคัญอยู่ในปัจจุบัน บทความหน้าจะมีอะไรดี ๆ มาฝากกันอีก อย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะ สามารถอ่านบทความดี ๆ ที่น่าสนใจ ได้ที่นี่

109menu.com ศูนย์รวมป้ายโฆษณา หลากหลายประเภท กับการบริการที่หลากหลาย ด้านการตลาด และโฆษณา “บริการครบ จบในที่เดียว” สามารถสอบถาม และสั่งซื้อได้ที่ www.109menu.com

อ้างอิงข้อมูลจาก : suananun.ac.th