270223-Content-สูตร-Excel-01

สูตร Excel ที่ควรรู้ ใช้ให้เป็นก่อนทำงาน

อ่านเมื่อ: 2 นาทีที่แล้ว

อีกหนึ่งโปรแกรม ที่ชาวออฟฟิศ จะต้องรู้จักกันอย่างแน่นอน นั่นก็คือ โปรแกรม Microsoft Excel นั่นเอง ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีจุดเด่น ด้านการคำนวณ การวิเคราห์ที่หลากหลาย และมีความแม่นยำกว่ามนุษย์มาก และในด้านธุรกิจ ก็ได้ใช้โปรแกรม Excel มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองด้วย บทความนี้ เราจึงมี สูตร Excel มาฝากกัน สำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้าง ใช้เป็นแล้วช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นเป็นอย่างไร ตามไปอ่านในบทความนี้กันเลย

5 สูตร Excel ที่ควรรู้

1) สูตร SUM : การหาผลรวม

เป็นสูตรเบสิค ที่หลาย ๆ คนต้องเคยใช้อย่างแน่นอน ลดระยะเวลา การมานั่งบวกเลขทีละตัว สามารถใช้สูตรนี้บวกทีเดียว และหาผลรวมได้เลย
สูตรดังนี้ : =SUM(number1, [number2], …)

ตัวอย่าง เช่น =SUM(A4:E4) หมายความว่า นำผลรวมตั้งแต่ Column ที่ A4 ถึง E4 มาบวกกันทั้งหมด คำตอบที่ได้ คือ 1500


2) สูตร COUNT : การนับจำนวนช่อง ที่มีตัวเลขอยู่

บางครั้งข้อมูลที่เรียงอยู่ในตารางอาจจะไม่ใช่แค่ตัวเลขทั้งหมดอาจจะมีตัวอักษร หรือสัญลักษณ์อื่นๆ ซึ่งหากข้อมูงมีจำนวนที่เยอะการนับด้วยตาเปล่าอาจจะเป็นเรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นจึงนำสุตร Count มาช่วยนับข้อมูลตัวเลข
สูตรดังนี้ : =COUNT(value1, [value2], …) ในวงเล็บ คือ ช่วงเซลล์ที่ต้องการจะนับ

สูตร Excel-03

ตัวอย่าง เช่น =COUNT(A4:E4) ข้อมูลตั้งแต่ Column ที่ A4 ถึง E4 คำตอบที่ได้ คือ 3


3) สูตร AVERAGE : การหาค่าเฉลี่ย

เป็นการนำเอา ข้อมูลทั้งหมด หาร ด้วย จำนวนของข้อมูล
สูตรดังนี้ : =AVERAGE(number1, [number2], …)

สูตร Excel-04edit

ตัวอย่าง เช่น =AVERAGE(A4:E4) ข้อมูลตั้งแต่ Column ที่ A4 ถึง E4 คำตอบที่ได้ คือ 130.4


4) สูตร MIN/MAX : การหาค่าสูงสุด/ต่ำสุด

เป็นสูตรที่ใช้ในการ หาค่าที่มากที่สุด และ ค่าที่น้อยที่สุด ของชุดข้อมูลตัวเลข
สูตรดังนี้ :
=MAX(number1, [number2], …) ในวงเล็บ คือ ช่วงเซลล์ที่มีตัวเลขที่ต้องการหา ค่าที่มากที่สุด
=MIN(number1, [number2], …)
ในวงเล็บ คือ ช่วงเซลล์ที่มีตัวเลขที่ต้องการหา ค่าน้อยที่สุด

สูตร Excel-05

ตัวอย่าง เช่น
=MAX(A4:E4) ข้อมูลตั้งแต่ Column ที่ A4 ถึง E4 คำตอบที่ได้ คือ 490
=MIN(A4:E4) ข้อมูลตั้งแต่ Column ที่ A4 ถึง E4 คำตอบที่ได้ คือ 2


5) สูตร IF : ทดสอบเงื่อนไขว่าเป็นจริงหรือเท็จ

IF คือ ฟังก์ชั่น (Function) ทดสอบว่า เป็นเงื่อนไข จริง หรือ เท็จ ช่วยทำการเปรียบเทียบตรรกะกับค่า Value ที่ได้ใส่เงื่อนไขลงไป โดย IF ถ้าข้อมูลเป็นจริง ให้เลือก จริง แต่ถ้าไม่ใช่ ให้เลือก เท็จ โดยเป็นการใช้ Logic ในการเขียน IF นั่นเอง

สูตรดังนี้ : =IF(logical_test,Value_if_true,Value_if_False)

สูตร Excel-06

ตัวอย่าง เช่น =IF(C4>B4, “Over Buget”, “Within Buget”) ถ้า Column C4 มากกว่า B4 ให้แสดง เกินงบประมาณ แต่หาก น้อยกว่า ให้แสดง อยู่ในงบประมาณ


โปรแกรม Excel มีประโยชน์อย่างไร?

1. สามารถสร้างตาราง พร้อมทั้งจัดตารางได้
2. มีสูตร Excel ฟังก์ชันก์ทางการเงินให้ใช้คำนวณมากมาย
3. สามารถป้อน สูตรคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หารได้
4. สร้างกราฟสรุปผล ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น กราฟแผนภูมิแท่ง, กราฟ 2D, กราฟ 3D
5. สร้างรายงานสรุปผลได้ เช่น ตารางสรุปยอดขาย สรุปงบดุล ตารางสรุปข้อมูลสินค้า สรุปแผนการผลิต สรุปข้อมูล ขาด ลา มาสาย ของพนักงานได้


จบไปแล้วกับ สูตร Excel ที่เรียกได้ว่ารู้ไว้ จะต้องได้ใช้อย่างแน่นอน การใช้สูตร Excel นั้นสามารถประยุกต์ใช้กับงานได้หลากหลายมาก โดยเราสามารถหาสูตร และวิธีใช้งาน Excel ได้ที่เว็บหลักของ Microsoft ได้เลย

บทความดี ๆ น่าอ่าน:

109menu.com ศูนย์รวมป้ายโฆษณา หลากหลายประเภท กับการบริการที่หลากหลาย ด้านการตลาด และโฆษณา “บริการครบ จบในที่เดียว” สามารถสอบถาม และสั่งซื้อได้ที่ www.109menu.com