Content Marketing คือ อะไร

Content Marketing คือ อะไร พร้อมเคล็ดลับทำคอนเทนต์ให้ปัง คู่แข่งตามไม่ทัน

อ่านเมื่อ: 2 นาทีที่แล้ว

Content Marketing คือ กลยุทธ์การตลาดที่ใช้เนื้อหาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความน่าสนใจและความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจหรือองค์กร แทนที่จะโฆษณาโดยตรง โดยหลักการของ Content Marketing คือการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและน่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ที่จะช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจและความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจนั้น ๆ

Content Marketing คือ ? มีกี่รูปแบบดังนี้

Content Marketing คือ ? มีกี่รูปแบบดังนี้

Content Marketing คือ กลยุทธ์ที่สร้างความเชื่อมั่น ความรู้สึก และความคุ้มค่าให้กับกลุ่มเป้าหมาย และเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างแบรนด์ตัวเองและการทำการตลาดให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้น

โดย Content แต่ละรูปแบบนั้นมีลักษณะ และวิธีการจัดทำที่แตกต่างกัน โดยการเลือกใช้รูปแบบเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและแนวคิดการตลาดของธุรกิจจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น โดยเนื้อพอจะแบ่งได้ดังนี้

เนื้อหาบล็อก (Blog Content): การสร้างเนื้อหาในรูปแบบบล็อกโพสต์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์หรือบล็อกของธุรกิจหรือองค์กร

เนื้อหาวิดีโอ (Video Content): การสร้างเนื้อหาในรูปแบบวิดีโอที่มีคุณค่าและน่าสนใจ

เนื้อหาสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media Content): การสร้างเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เช่น เฟสบุ๊ค, ทวิตเตอร์, อินสตาแกรม

เนื้อหาอีบุ๊ค (Ebook Content): การสร้างเนื้อหาในรูปแบบหนังสืออีลีคทรอนิกส์ที่มีข้อมูลและความรู้มากขึ้น

เนื้อหาอินโฟกราฟิก (Infographic Content): การสร้างเนื้อหาในรูปแบบกราฟิกที่นำเสนอข้อมูลอย่างกระชับและน่าสนใจ

เนื้อหาพอดแคสต์ (Podcast Content): การสร้างเนื้อหาในรูปแบบไฟล์เสียงที่สามารถฟังผ่านแพลตฟอร์มพอดคาสต์

เนื้อหาสื่อเรื่องต่าง ๆ (Multimedia Content): การสร้างเนื้อหาในรูปแบบผสมผสานระหว่างรูปภาพ วิดีโอ และข้อความ

Content Marketing ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

Content Marketing ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

เนื่องจาก คอนเทนต์ ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงบทความเพียงแค่อย่างเดียว แต่ยังหมายถึงรูปภาพ วีดีโอ ไปจนถึงสื่ออื่นๆ อีกด้วย เพราะฉะนั้น Content Marketing มันคือ การขายสินค้า แต่เนื้อหานั้นก็ไม่ได้ยัดเยียดหรือเน้นการขายจนเกินไป เพราะฉะนั้นการทำคอนเท้นที่ดีโดนใจลูกค้าควรมีลักษณะดังนี้

มุ่งหวังกลุ่มเป้าหมาย: การสร้างเนื้อหาควรเน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารและที่สนใจในสิ่งที่คุณมีเสน่ห์ ควรศึกษาและเข้าใจความต้องการและความสนใจของกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี

มีคุณค่าและเนื้อหาที่น่าสนใจ: เนื้อหาควรมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย ควรจัดทำเนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อดึงดูดและเกิดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย การสร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงกับปัญหาหรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การแก้ปัญหา การแนะนำวิธีการ การแชร์ความรู้ เป็นต้น

ความสร้างสรรค์และการแตกต่าง: การสร้างเนื้อหาที่มีความสร้างสรรค์และแตกต่างจากคู่แข่งที่มีอยู่บนตลาด เนื้อหาที่เป็นเอกลักษณ์และเนื้อหาที่มีการนำเสนอที่น่าสนใจและไม่เคลื่อนไหวเท่าที่มีอยู่เป็นต้น สร้างความเป็นจริงและผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนใครให้กับแบรนด์

การแบ่งปันที่เหมาะสม: เนื้อหาควรมีการแบ่งปันที่เหมาะสมและถูกต้องเพื่อให้เป้าหมายเห็นเนื้อหาและมีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง อย่างเช่นการเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย การใช้โฆษณาที่เหมาะสม เป็นต้น

การวิเคราะห์และปรับปรุง: ควรมีการวิเคราะห์ผลและการติดตามผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาต่อไป การวิเคราะห์ผลการสื่อสารจะช่วยให้เข้าใจได้ว่าเนื้อหาใดที่มีผลส่งเสริมและก่อให้เกิดการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมาย และสามารถปรับปรุงและปรับแก้เนื้อหาในอนาคตได้

Content Marketing มีประโยชน์ต่อการสร้างแบรนด์และการทำการตลาดในหลายด้านดังนี้

Content Marketing มีประโยชน์ต่อการสร้างแบรนด์และการทำการตลาดในหลายด้านดังนี้

เพิ่มความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ: เนื้อหาที่มีคุณค่าและน่าสนใจช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ผู้อ่านหรือผู้ชมเนื้อหาที่มีคุณภาพมักจะมีความเชื่อมั่นและความพร้อมที่จะสั่งซื้อหรือใช้บริการของแบรนด์นั้น ๆ

สร้างความรู้และความเข้าใจ: เนื้อหาที่มีคุณค่าช่วยเพิ่มความรู้และเข้าใจในกลุ่มเป้าหมาย เมื่อผู้คนได้รับข้อมูลและความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับแบรนด์และผลิตภัณฑ์ พวกเขามักจะมีแนวโน้มที่จะเลือกใช้และแนะนำให้คนอื่นใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นั้น

เพิ่มการเข้าถึงและการแพร่กระจาย: เนื้อหาที่มีคุณค่าและน่าสนใจสามารถช่วยเพิ่มการเข้าถึงและการแพร่กระจายของแบรนด์ได้ ผู้คนมักทำการแชร์เนื้อหาที่น่าสนใจในสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งสามารถช่วยสร้างการเผยแพร่แบรนด์ได้อย่างกว้างขวาง

สร้างความตระหนักและความจำ: เนื้อหาที่สร้างความตระหนักและความจำช่วยสร้างการจดจำและการระบายความทรงจำสำหรับแบรนด์ ผู้คนมักจะจดจำและระบายความคิดถึงแบรนด์ที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณค่า

สร้างความต่อเนื่องในการสื่อสาร: เนื้อหาที่สร้างเนื้อหาสม่ำเสมอช่วยสร้างความต่อเนื่องในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย การแบ่งปันเนื้อหาใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอช่วยให้แบรนด์คงทนและเป็นที่จดจำในใจผู้คน

สร้างผลกระทบในการตัดสินใจซื้อ: เนื้อหาที่มีคุณค่าสามารถสร้างผลกระทบในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ เมื่อผู้คนได้รับข้อมูลและความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของแบรนด์ พวกเขามักจะมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อโดยให้ความสำคัญกับแบรนด์ที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณค่า

ตัวอย่าง Content Marketing ที่ประสบความสําเร็จ

ตัวอย่าง Content Marketing ที่ประสบความสําเร็จ

Wongnai (วงใน):

Wongnai เป็นแพลตฟอร์มรีวิวร้านอาหารที่ได้นับว่าเป็นตัวอย่างของ Content Marketing ที่ประสบความสำเร็จในไทย ด้วยเนื้อหาที่มีคุณภาพและน่าสนใจ เช่น บทความเกี่ยวกับร้านอาหารยอดนิยม วิดีโอสอนการทำอาหาร และการแชร์รีวิวจากผู้ใช้งาน ทำให้ Wongnai เป็นแหล่งข้อมูลที่ไว้วางใจสำหรับผู้คนที่กำลังมองหาสถานที่รับประทานอาหารใหม่ ๆ และมีผลกระทบในการตัดสินใจซื้อของผู้ใช้งาน

AIS Fibre (เอไอเอส ไฟเบอร์):

AIS Fibre เป็นบริการอินเทอร์เน็ตและเคเบิลทีวีที่ให้บริการในประเทศไทย ซึ่งได้นำ Content Marketing เข้ามาเพื่อสร้างความน่าสนใจและเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างดี ตัวอย่างที่มีความสำเร็จคือการสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตและบริการเคเบิลทีวี โดยเช่น วิดีโอแนะนำวิธีการติดตั้งเน็ตเสริม หรือบทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของ AIS Fibre ทำให้มีผลกระทบในการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตและเคเบิลทีวีของผู้คนในไทย

ทั้ง Wongnai และ AIS Fibre เป็นตัวอย่างที่สร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและน่าสนใจ และนำเสนอผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อสร้างความสนใจและความไว้วางใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผลกระทบในการสร้างแบรนด์และความสำเร็จในการตลาดอย่างมาก