รู้จักกับ EQ คือ อะไร? แตกต่างกับ IQ อย่างไร?

อ่านเมื่อ: 2 นาทีที่แล้ว

ความฉลาดทางอารมณ์ หรือที่เรียกกันอย่างคุ้นเคยว่า EQ (Emotional Quotient) นั่นเอง ซึ่งคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์นั้น จะเป็นแบบไหน และมีความสำคัญอย่างไร วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับ EQ คือ อะไรกัน

EQ คือ อะไร?

EQ ย่อมาจาก Emotional Quotient หรือ ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นหนึ่งในความฉลาด ที่ทุกคนจำเป็นต้องมี หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่เข้าใจลักษณะ และความสำคัญจริง ๆ ของ EQ บางคนอาจจะเข้าใจว่า คนที่อารมณ์ดี ไม่โกรธใครง่าย ๆ คือ คนที่มีมีความฉลาดทางอารมณ์สูง ซึ่งการเข้าใจแบบนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเสียทีเดียว ความจริงแล้ว การเป็นคนที่มี EQ สูงนั้น พื้นฐานเลย จะต้องเป็นคนที่รู้จัก และเข้าใจอารมณ์ทั้งของตัวเอง และของผู้อื่น สามารถบริหารจัดการกับอารมณ์ ความรู้สึกของตัวเองได้ รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเอง

หลักการที่จะทำให้คนเราสามารถบริหารความสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ได้ และยังสามารถ สร้างแรงจูงใจให้กับตัวเองได้ด้วย มีการวิจัยทางจิตวิทยา ออกมามากมายว่า ความฉลาดทางอารมณ์นี้ เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้คน ๆ หนึ่งประสบความสำเร็จได้ เนื่องจากผู้ที่มี EQ สูง มีแนวโน้มที่จะปฏิบัติงานออกมาได้ดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ และยังทำให้เป็นคนที่มีความสุขในการใช้ชีวิตอีกด้วย

ทักษะของ EQ

EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบด้วยทักษะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • การตระหนักรู้ในตนเอง หรือการรู้จักตนเอง เป็นทักษะขั้นพื้นฐานของ EQ คือ เข้าใจตนเอง รู้จุดอ่อน จุดแข็ง โดยเห็นคุณค่า และเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และวางแผนเพื่อแก้ไขจุดอ่อน คนที่รู้จักตนเอง มักมีความมั่นใจ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงยังสามารถตัดสินใจได้ดี สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การรับรู้อารมณ์ยังส่งผลต่อความคิด และพฤติกรรม หากสามารถรับรู้อารมณ์ขณะนั้น อาจช่วยให้คิดและระงับอารมณ์ที่จะก่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น พฤติกรรมก้าวร้าว โมโหร้าย
 • การควบคุมตนเอง เป็นความสามารถในการจัดการอารมณ์ และพฤติกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก การระงับอารมณ์ จัดการกับความโกรธ อาจทำได้ด้วยการนับเลข หรือฝึกสมาธิ โดยผู้ที่สามารถควบคุมตนเองได้ มักเป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดี และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
 • การสร้างแรงจูงใจ การตั้งเป้าหมาย และไม่หยุดในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมาย สามารถเผชิญปัญหา และอุปสรรค ได้อย่างไม่ย่อท้อ
 • การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเข้าใจผู้อื่น โดยเอาใจเขามาใส่ใจเรา เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเมื่อเกิดปัญหา
 • การรับรู้ทางสังคม หรือทักษะทางสังคม ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในการทำสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการชักจูงผู้อื่นให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน การเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น โดยมีองค์ประกอบสำคัญ คือ การเอาใจใส่ ความเห็นอกเห็นใจ ช่วยให้ใส่ใจผู้อื่น และสร้างมิตรภาพความสัมพันธ์ที่ดี การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่น ๆ การจัดการปัญหา และการแบ่งปัน

อยากมี EQ สูง ต้องเริ่มต้นอย่างไร?

ทุก ๆ อย่างสามารถเริ่มต้นได้จากการฝึกฝน แม้ว่าจะเป็นคนที่มี EQ ไม่สูงมากนัก ไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ และความรู้สึกต่าง ๆ ของตัวเองได้ ทำให้การใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นนั้น เป็นไปได้ค่อนข้างยาก แต่ถ้าคุณพยายามฝึกฝน เพื่อทำความเข้าใจกับอารมณ์ของตัวเอง และรู้เท่าทันมัน คุณก็จะกลายเป็นคนที่น่าคบหาอย่างยิ่ง โดยวิธีที่จะช่วยให้คุณเพิ่ม EQ นั้น ทำได้ดังนี้

 • เริ่มต้นด้วยการฝึกรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น คุณจำเป็นต้องนึกถึงหลักใจเขาใจเราเข้าไว้ เมื่อเข้าใจผู้อื่น คุณก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้น
 • รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเอง อย่าฝืน หรือทำอะไร ที่คุณรู้สึกไม่ชอบใจ ลองปฏิเสธในสถานการณ์ที่คุณรู้สึกอึดอัดใจ หรือไม่ชอบใจ จะเป็นการฝึกให้คุณนั้น ได้ยอมรับความรู้สึกของตัวเอง
 • รับรู้ความรู้สึกของตัวเองในขณะนั้น ว่ากำลังรู้สึกเช่นไร ไม่ว่าจะเป็น อารมณ์โกรธ อารมณ์ดีใจ อารมณ์เสียใจ ถ้ามีความรู้สึกไหนที่มากจนเกินไป ก็ค่อย ๆ ปรับลงมา เช่น ถ้ารู้สึกว่าโกรธ หรือโมโหจนเกินไป ต้องพยายามปรับให้ใจเย็นลง จนกลับมาอยู่ในอารมณ์ปกติ แม้ว่าจะดูทำได้ยาก แต่ถ้าทำได้ จะช่วยทำให้คุณไม่ปล่อยให้ความรู้สึกที่มากจนเกินไปครอบงำตัวเอง
 • อย่ากลัวที่จะลองทำอะไรใหม่ ๆ เพราะ EQ นั้น จะพัฒนาได้ดี เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ทำให้อารมณ์ของเรามีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นการเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์ให้เราอีกทาง
 • มั่นใจในตัวเองเข้าไว้ พอใจในสิ่งที่ตัวเองมี รับรู้ว่าตัวเองมีดีมากพออยู่แล้ว จะทำให้อารมณ์ของเราดีมากขึ้น
 • เรียนรู้จากความผิดพลาด คนที่มี EQ สูง มักจะมองว่า ความล้มเหลวนั้น เป็นบทเรียน ที่จะทำให้ในอนาคตเรา ไม่ทำเรื่องผิดพลาดซ้ำสอง ต้องคิดว่า คนเรานั้นไม่มีใครสมบูรณ์แบบ ทุกคนล้วนเคยทำผิด แต่ต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้
 • ต้องรู้จักการให้อภัยตัวเอง และการให้อภัยคนอื่น เพราะว่า การที่คุณสามารถให้อภัยได้นั้น แปลว่าคุณเป็นคนที่มีความเข้าใจในอารมณ์ และความรู้สึกที่เจอเป็นอย่างดี
 • ต้องเข้าใจว่าการเพิ่ม EQ นั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด อย่าไปยึดติดกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเกินไป โลกนี้ไม่มีความสมบูรณ์แบบ ขอแค่เป็นตนของคุณเองใน version ที่มีความสุข ถือว่าดีmujl6fแล้ว

ประโยชน์ของการมี EQ สูง

การมี EQ สูง มีประโยชน์มากมาย เช่น

 • เด็กที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง จะสามารถทำงานได้ดีกว่า รวมไปถึงผลคะแนนสอบวัดระดับชั้น ก็อาจสูงขึ้น
 • สงบสติอารมณ์ได้ดี ไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน รู้จักแบ่งปัน รู้จักการให้
 • สุขภาพจิตที่ดี ผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง มักไม่ค่อยประสบกับภาวะซึมเศร้า หรือโรคจิตเภทอื่น ๆ

EQ กับ IQ แตกต่างกันอย่างไร?

 • อีคิว (EQ) คือ เรื่องของอารมณ์ เป็นอารมณ์ที่ช่วยให้เราได้รู้จัก และเข้าใจอารมณ์ของตัวเองและผู้อื่น รู้สึกปรับตัว แล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม และมีความสุข 

EQ ไม่สามารถวัดออกมาเป็นคะแนนได้ชัดเจน แต่เราสามารถประเมินคร่าว ๆ ได้ เพื่อจะได้รู้ว่า ควรแก้ไขด้านไหน อย่างไรบ้าง จะเห็นได้ว่า EQ กับ IQ เหมือนเป็นสิ่งตรงข้ามกัน แต่คนทุกคนต้องมีเหมือนกัน 

 • ไอคิว (IQ) คือ ความฉลาดทางสติปัญญา เป็นตัวเลข แสดงระดับเชาวน์ปัญญา หรือความสามารถในการเรียนรู้   วิเคราะห์ทำความเข้าใจ  แยกแยะ สร้างความคิดรวบยอด และจดจำข้อมูลต่าง ๆ 

ค่า IQ ได้มาจาก การตรวจวัดด้วยแบบทดสอบ ที่เน้นการคิด การใช้เหตุผล การเชื่อมโยง การคำนวณ คนที่มีความฉลาดทางสติปัญญามาก จะยิ่งมีไอคิวสูง

ไอคิว (IQ) กับอีคิว (EQ) เป็นสิ่งที่ต้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน คนที่มีไอคิวดีและอีคิวดีก็แปลว่าจะมีโอกาสในการประสบความสำเร็จมากขึ้น  เพราะการมีไอคิวดี จะช่วยให้เราได้เรียนรู้การควบคุมการจัดการอารมณ์ ขณะที่การมีอีคิวดี ก็ช่วยในเรื่องของการพัฒนาสติปัญญาได้อย่างเต็มที่เช่นกัน


จบไปแล้วกับ EQ คือ อะไร? จะเห็นได้ว่า EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ เป็นสิ่งที่มนุษย์เราพึงมี เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว เราจึงควรเรียนรู้ เข้าใจ และต้องหมั่นพัฒนา EQ ในตัวของเราอยู่เสมอด้วย บทความหน้าจะมีอะไรดี ๆ มาฝากอีกนั้น อย่าลืมติดตามกันเหมือนเดิมนะจ๊ะ สามารถอ่านบทความดี ๆ ที่น่าสนใจ ได้ที่นี่

109menu.com ศูนย์รวมป้ายโฆษณา หลากหลายประเภท กับการบริการที่หลากหลาย ด้านการตลาด และโฆษณา “บริการครบ จบในที่เดียว” สามารถสอบถาม และสั่งซื้อได้ที่ www.109menu.com

อ้างอิงข้อมูลจาก thechapt.com, palagrit.com, hellokhunmor.com