รู้จักกับ Hard Skill คือ อะไร? ทักษะที่ควรมี ในยุคดิจิทัล

อ่านเมื่อ: < 1 minute

Hard Skill คือ อะไร?

Hard Skill คือ ทักษะ ความสามารถที่ใช้ในการทำงาน ในแต่ละสายอาชีพ ซึ่งสามารถวัดประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การอ่าน การเขียน การคำนวณ การทำบัญชี การเล่นกีฬา การเขียนโปรแกรม การวาดภาพ การวิจัย การทำอาหาร การใช้เครื่องมือต่าง ๆ เป็นต้น

ในแต่ละสาขาอาชีพ ก็จะมี Hard Skill ที่จำเป็นแตกต่างกันออกไป เช่น อาชีพแพทย์ ต้องมีทักษะในการรักษาคนไข้ ตามที่ตัวเองเรียนมา อาชีพนักวาดภาพ ต้องมีทักษะในการวาดภาพ ที่ดีกว่าคนทั่วไป หรืออาชีพโปรแกรมเมอร์ ที่ต้องมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะอาชีพไหน ก็จำเป็นต้องมี Hard Skill ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนั้น ถึงจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่า Hard Skill ดูจะเป็นทักษะที่ทำได้ยาก ไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้เหมือนกันหมด แต่ Hard Skill นั้น ยังถือว่าเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนกันได้ ทุกคนสามารถเรียนรู้ในเรื่องที่ตัวเองสนใจ และพยายามอย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถเพิ่มให้ทักษะเหล่านั้นกลายเป็นจุดแข็งของตัวเองได้


Hard Skill มีอะไรบ้าง?

  • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์
  • กราฟิกดีไซน์ หรือการออกแบบเว็บไซต์ 
  • ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
  • ทักษะการเจรจาต่อรอง 
  • ทักษะด้านตัวเลข
  • ทักษะด้านการบริหารจัดการ
  • ทักษะการตลาด
  • ทักษะในการบริหาร
  • ทักษะการเขียน
  • ทักษะด้านภาษา

รวม 5 “Hard Skill” มาแรง ที่ควรมี?

เรียกได้ว่า Hard Skill ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งสิ้น ถ้าอยากเป็นมนุษย์ทำงานที่เก่งรอบด้าน ก็ต้องรู้จักฝึกฝนพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมทุก ๆ วัน 

ระบบ AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์

เรียกได้ว่า มาแรงแซงทางโค้งอย่างมาก ในยุคที่มี การนำเอาเทคโนโลยี มาใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุด การมีทักษะทางด้าน AI นั้น จะทำให้คุณกลายเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก เพราะยังมีการพัฒนาระบบ AI อยู่ในหลาย ๆ อุตสาหกรรม แต่ปริมาณของคนที่มีความสามรถทางด้านนี้ ยังน้อยกว่าความต้องการของตลาดนัก องค์กรต่าง ๆ จึงพยายามหานักพัฒนา AI มาเป็นทีมงานของตัวเองกันอย่างเต็มที่ 

การพัฒนาเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน (Web & Mobile Development)

ถือว่าเป็นอีก 1 ทักษะที่เป็นที่นิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคนี้ ที่มีการแข่งขันเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ และการพัฒนา แอปพลิเคชัน บนมือถืออย่างมากมาย นอกจาก จะเป็นที่ต้องการขององค์กรต่าง ๆ แล้ว ถ้าคุณมีความสามารถจนถึงขั้นพัฒนาเว็บไซต์ หรือแอปพลิชัน เป็นของตัวเองได้ ก็สามารถทำเงินจากตรงนี้ได้มหาศาลเช่นกัน

ทักษะทางด้านการตลาดออนไลน์ (Online Marketing)

ในยุคที่คนในสมาร์ตโฟนกันเป็นหลัก มีการซื้อขายผ่านทางออนไลน์กันอย่างต่อเนื่อง การตลาดออนไลน์ ก็ได้เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะทำให้สินค้า และการบริการต่าง ๆ ประสบความสำเร็จ มีผลตอบรับที่ดี หาคุณมีทักษะทางด้านนี้ ก็จะสามารถทำงานได้หลากหลาย เนื่องจาก สินค้า และการบริการทุกประเภท ล้วนต้องการคนที่ทำการตลาดออนไลน์ เพื่อ เจาะกลุ่มลูกค้า และดึงให้ลูกค้ามาจ่ายเงิน เพื่อซื้อสินค้าได้

ทักษะการตัดต่อวิดีโอ (Video production)

กระแสที่มาแรงมาก ๆ ในช่วงหลายปี คงหนีไม่พ้นกระแสยูทูปเบอร์ ที่ไม่ว่าใคร ๆ ก็สามารถเป็นได้ เพียงแค่มีกล้อง และตัดต่อวิดีโอเป็น แต่ก็ใช่ว่าใครก็ได้ที่จะทำได้ดี เทคนิคในการตัดต่อ ความลื่นไหล การทำให้วิดีโอ ให้เป็นที่น่าสนใจนั้น ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมาก จึงเป็นอีกหนึ่งทักษะที่ขาดแคลน ถ้าคุณมีความสามารถด้านนี้ บอกเลยว่า จะต้องเป็นที่ต้องการอย่างแน่นอน

การออกแบบ UX/UI (UX/UI Design)

สำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรืองานการตลาดออนไลน์ คงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดี เพราะการที่จะทำให้มีผู้ใช้  ลูกค้ามาสนใจในสินค้า หรือบริการของเราได้ จะต้องมีการศึกษาผู้ใช้ว่าต้องการอะไร ชอบแบบไหน จึงจะออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ออกมาตรงใจผู้ใช้ได้ ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของ UX/UI Designer นั่นเอง


Hard Skill กับ Soft Skill ต่างกันอย่างไร?

Hard Skills – เป็นทักษะทางวิชาชีพ ที่ใช้เฉพาะกับงานด้านนั้น ๆ เช่น นักบัญชี ต้องมีทักษะความรู้ในด้านการทำบัญชี ในขณะที่ทักษะการทำบัญชี อาจไม่ใช่ความรู้ที่จำเป็น สำหรับการทำงานในแผนกอื่น ๆ

การวัดผล: Hard Skill เป็นทักษะที่วัดผลได้ง่าย สามารถระบุออกมาเป็นคะแนน หรือระดับของความรู้ความสามารถได้

Soft Skills – เป็นทักษะที่เป็นคุณสมบัติภายในที่ดี ของมนุษย์เป็นหลัก ทำให้มีความสามารถ ที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างราบรื่น เมื่อมีทักษะเหล่านี้แล้ว บุคคลนั้น ๆ จะสามารถนำทักษะที่มี ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางในหลากหลายสาขาอาชีพได้

การวัดผล: Soft Skill เป็นทักษะที่วัดผลได้ยากกว่า มีความเป็นนามธรรมสูง เพราะเป็นทักษะที่เกิดจากคุณสมบัติภายใน ทักษะด้าน Soft Skill หลายอย่าง จึงไม่สามารถออกใบรับรอง หรือใบวัดผลความรู้ ออกมาได้ชัดเจนเป็นตัวเลขแบบ KPI

สรุปได้ว่า Hard skills สามารถวัดผลออกมาได้เป็นตัวเลขเชิงสถิติ ได้ชัดเจน แตกต่างจาก Soft Skills ที่วัดผลเป็นตัวเลขได้ยากกว่า ไม่มีใบรับรอง หรือใบวัดผลความรู้ หรือเกรดที่ระบุออกมา ได้ชัดเจนนั่นเอง


เป็นอย่างไรกันบ้าง คงทำให้หลาย ๆ คนรู้จักกับ Hard Skill คือ อะไร? กันมากขึ้นแล้ว เรียกได้ทักษะเหล่านี้ จะอยู่ติดตัวเรา ไม่แม้ว่าในอนาคตเราจะเปลี่ยนสายอาชีพก็ตาม  ทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ดีอีกด้วย
สามารถอ่านบทความดี ๆ ที่น่าสนใจ ได้ที่นี่

109menu.com ศูนย์รวมป้ายโฆษณา หลากหลายประเภท กับการบริการที่หลากหลาย ด้านการตลาด และโฆษณา “บริการครบ จบในที่เดียว” สามารถสอบถาม และสั่งซื้อได้ที่ www.109menu.com


อ้างอิงข้อมูลจาก: flexjobs, moneywecan.com, palagrit.com