เข้าใจใน 1 นาที PDPA สรุป ที่ธุรกิจต้องรู้มีอะไรบ้าง

[เข้าใจใน 1 นาที] PDPA สรุป ที่ธุรกิจต้องรู้มีอะไรบ้าง

อ่านเมื่อ: 2 นาทีที่แล้ว

เมื่อคุณเข้าเว็บไซต์แล้วเจอกับป็อปอัพที่บอกว่า “เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้” หรือเมื่อคุณสมัครบริการออนไลน์แล้วต้องยอมรับข้อตกลงการใช้งาน คุณอาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องยอมรับเหล่านี้? คำตอบคือ “PDPA” หรือ “Personal Data Protection Act” ซึ่งเป็นกฎหมายที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราในโลกออนไลน์ วันนี้เราจะมาชำแหละ PDPA สรุป ภายใน1 นาที (แอบเว่อร์ไปนิด 555)

ความหมายและความสำคัญของ PDPA สรุป

ความหมายและความสำคัญของ PDPA สรุป

เคยสงสัยไหมว่าทำไมเวลาเราสมัครบัญชีออนไลน์ หรือใช้แอปพลิเคชันต่างๆ มันถึงมีหน้าต่างป็อปอัพขึ้นมาขออนุญาติเก็บข้อมูลของเรา? หรือทำไมบางเว็บไซต์ถึงบอกว่า “เว็บนี้ใช้คุกกี้”? คำตอบคือเพราะ “PDPA” นั่นเอง!

PDPA คืออะไร?
PDPA ย่อมาจาก “Personal Data Protection Act” ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยคือ “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” มันคือกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ให้ไม่โดนนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

ทำไม PDPA สรุป ถึงความสำคัญสั้นๆ ดังนี้?

 • ความปลอดภัย: กฎหมายนี้ช่วยให้ข้อมูลส่วนตัวของเราปลอดภัย ไม่โดนนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม
 • ความเป็นส่วนตัว: เรามีสิทธิ์ในการเลือกว่าจะให้ใครรู้ข้อมูลส่วนตัวของเราบ้าง
 • ความเชื่อถือได้: บริษัทที่ปฏิบัติตาม PDPA แสดงว่าเคารพและใส่ใจในข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

วัตถุประสงค์ของ PDPA: ทำไมเราต้องมีมัน?

เมื่อเราใช้งานอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการสมัครบัญชี ซื้อสินค้าออนไลน์ หรือแค่การค้นหาข้อมูล เรามักจะปล่อยข้อมูลส่วนตัวของเราไปโดยไม่รู้ตัว แต่เราเคยสงสัยไหมว่าข้อมูลเหล่านั้นจะถูกนำไปใช้ยังไง? PDPA สรุป ก็มาเพื่อตอบคำถามนี้!

วัตถุประสงค์ของ PDPA

PDPA ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ให้ไม่โดนนำไปใช้บังเอิญหรือไม่เหมาะสม และให้เรามีสิทธิ์ในการควบคุมข้อมูลของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวของเรา.

ขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หมายถึงแค่ชื่อหรือที่อยู่ของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของเราได้ เช่น หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, รูปภาพ, หรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมทางการเงิน ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเราและสามารถบอกได้ว่า “นี่คือเรา” ก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

หลักการและหน้าที่ตาม PDPA

หลักการและหน้าที่ตาม PDPA สรุป

PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน และกำหนดหลักการและหน้าที่ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ประกอบการ หลักการและหน้าที่หลักๆ มีดังนี้:

 1. หลักการความเป็นธรรม: การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีเหตุผลที่เป็นธรรมและไม่ขัดต่อสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล
 2. หลักการจำกัดวัตถุประสงค์: การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
 3. หลักการจำกัดการเก็บรักษา: ข้อมูลส่วนบุคคลควรเก็บรักษาเฉพาะระยะเวลาที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ
 4. หลักการข้อมูลที่ถูกต้อง: ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมควรเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และปรับปรุงให้ทันสมัย
 5. หลักการความปลอดภัย: ต้องมีมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
 6. หลักการเปิดเผย: ผู้ประกอบการควรเปิดเผยว่าได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ใด
 7. หลักการสิทธิของเจ้าของข้อมูล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวของตนเอง

ขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติตาม PDPA

การปฏิบัติตาม PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในประเทศไทย ต้องการความรอบคอบและความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนั้น ขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติจึงมีดังนี้:

 • ทำความเข้าใจกฎหมาย: ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของ PDPA และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบข้อมูล: ทบทวนและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรมีอยู่ และระบุว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกเก็บรวบรวมมาอย่างไร
 • กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัว: สร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ชัดเจน และแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบ
 • ขอความยินยอม: ในกรณีที่จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน
 • การจัดการข้อมูล: กำหนดวิธีการจัดการข้อมูล รวมถึงการเก็บรักษา การเข้าถึง และการลบข้อมูล
 • การป้องกันข้อมูล: มีมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • การฝึกอบรม: จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติตาม PDPA อย่างถูกต้อง
 • การตรวจสอบและประเมิน: ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติตาม PDPA อย่างสม่ำเสมอ
 • การตอบสนองต่อการละเมิด: มีแผนการตอบสนองเมื่อมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 • การปรับปรุง: ปรับปรุงและปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติตาม PDPA ตามความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและเทคโนโลยี

ผลกระทบของ PDPA ต่อธุรกิจและการปรับตัว

ผลกระทบของ PDPA ต่อธุรกิจและการปรับตัว

การนำเข้า PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในประเทศไทย ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในหลายๆ ด้าน และทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายใหม่นี้:

 • การจัดการข้อมูล: ธุรกิจต้องมีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรอบคอบ และต้องมีการบันทึกว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกเก็บรวบรวมมาอย่างไร และเพื่อวัตถุประสงค์อะไร
 • การขอความยินยอม: การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล และต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลให้ชัดเจน เช่น Cookie consent ลูกค้าติ๊กยอมรับก่อนเข้าเว็บ
 • การป้องกันข้อมูล: ธุรกิจต้องมีมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • การฝึกอบรม: พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ PDPA และวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง
 • การตอบสนองต่อการละเมิด: ธุรกิจต้องมีแผนการตอบสนองเมื่อมีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 • การปรับปรุง: การปฏิบัติตาม PDPA ต้องปรับปรุงและปรับเปลี่ยนตามความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและเทคโนโลยี
 • ความไว้วางใจ: การปฏิบัติตาม PDPA อย่างเต็มที่จะช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจจากลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อธุรกิจ
 • ค่าใช้จ่าย: การปรับปรุงระบบ การฝึกอบรม และการจัดการข้อมูลใหม่ อาจเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ
 • ความเสี่ยงทางกฎหมาย: หากธุรกิจไม่ปฏิบัติตาม PDPA อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางกฎหมาย รวมถึงการถูกปรับและคดีความ
 • การปรับตัว: ธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจ และการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เพื่อปฏิบัติตาม PDPA

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล PDPA สรุป เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลปัจจุบัน ไม่เพียงแต่เป็นการป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายและการถูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคล แต่ยังเป็นการสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในใจของผู้ใช้งานและลูกค้า การที่ธุรกิจหรือองค์กรสามารถจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าธุรกิจนั้นน่าเชื่อถือ และมีความรับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสามารถนำไปสู่ความสำเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว ดังนั้น การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงแต่เป็นหน้าที่ แต่ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นและควรได้รับความสนใจอย่างสูงสุดจากทุกธุรกิจและองค์กร.