Digital Marketing คือ ทำไมถึงมีบทบาทกับธุรกิจในยุคปัจจุบัน

Digital Marketing คือ ทำไมถึงมีบทบาทกับธุรกิจในยุคปัจจบัน

อ่านเมื่อ: 3 นาทีที่แล้ว

การตลาดดิจิทัล หรือ Digital Marketing คือ แนวทางที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในยุคที่เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทที่สำคัญเกี่ยวข้องกับทุกด้านของชีวิตประจำวัน เราไม่สามารถประมาณค่าแรงบันดาลใจที่การตลาดดิจิทัลนำเสนอได้ เพราะการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความสนใจและความต้องการในผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจ เรียกว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าอย่างมีความสุขและมีค่าในทุกขั้นตอนของการตลาด


รู้จักกับ Digital Marketing คือ อะไรกันก่อน?

รู้จักกับ Digital Marketing คือ อะไรกันก่อน?

การตลาดดิจิทัล Digital Marketing คือ กระบวนการการตลาดที่ใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสร้างความสนใจและเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นการนำเสนอและแพร่หลายข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เช่นเว็บไซต์ เครื่องมือโซเชียลมีเดีย อีเมล์ และแพลตฟอร์มอื่น ๆ

การตลาดดิจิทัลช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างความติดต่อและความสัมพันธ์กับลูกค้าในยุคดิจิทัลที่ทันสมัยนี้ นอกจากนี้ยังช่วยในการวัดและวิเคราะห์ผลการตลาด ปรับแผนการตลาด และเพิ่มโอกาสในการขายและการแสดงตัวให้กับลูกค้าในสื่อออนไลน์ เป็นการตลาดที่ปรับตัวไปใช้กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมและเทคโนโลยีของวันนี้

ประโยชน์ของ Digital Marketing

ประโยชน์ของ Digital Marketing

ประโยชน์ของการตลาดดิจิทัลมีหลายด้านที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมาก นี่คือบางประโยชน์ที่สำคัญ:

 • เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย: การตลาดดิจิทัลช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง โดยสามารถเรียกดูผู้ใช้ที่สนใจผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณผ่านเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และช่องทางอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต
 • เพิ่มความสนใจและติดต่อ: การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณค่าช่วยสร้างความสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย และช่วยในการเชื่อมโยงและความติดต่อระหว่างธุรกิจกับลูกค้า
 • วัดผลและวิเคราะห์ผล: การตลาดดิจิทัลมีเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ผลการตลาดที่มีประสิทธิภาพ เช่น Google Analytics ที่ช่วยติดตามผู้เข้าชมเว็บไซต์ พฤติกรรมผู้ใช้ และผลการกระทำอื่น ๆ
 • ความสามารถในการปรับแผนการตลาด: การตลาดดิจิทัลช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแผนการตลาดและกลยุทธ์ได้รวดเร็วตามสภาพแวดล้อมและความต้องการของตลาด
 • เพิ่มยอดขายและรายได้: การตลาดดิจิทัลช่วยเพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดขายและรายได้ โดยการสร้างแคมเปญโฆษณาออนไลน์ การใช้เทคนิค SEO เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการค้นหา และการจัดการโฆษณาอื่น ๆ
 • สร้างความน่าเชื่อถือและความสัมพันธ์: การตลาดดิจิทัลช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าผ่านการจัดการความรู้สึกและการติดตามอย่างต่อเนื่อง
 • การเพิ่มแข่งขัน: การตลาดดิจิทัลช่วยให้ธุรกิจมีความแข่งขันในสายงานต่าง ๆ และสามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการและผู้ค้าคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความแตกต่างระหว่าง Digital Marketing และ Online Marketing

ความแตกต่างระหว่าง Digital Marketing และ Online Marketing

การตลาดในยุคดิจิทัลนั้นมีหลายแนวทางและเครื่องมือที่สามารถใช้เพื่อสร้างความสนใจและเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในบางครั้งอาจมีความสับสนเกี่ยวกับคำศัพท์ “Digital Marketing” และ “Online Marketing” เพราะมีความคล้ายคลึงกัน แต่จริง ๆ แล้วมีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสองแนวทางนี้

Digital Marketing:

Digital Marketing คือการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสร้างและแพร่หลายข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของธุรกิจ องค์ประกอบหลักของ Digital Marketing รวมถึงเว็บไซต์ เครื่องมือโซเชียลมีเดีย อีเมล์ การจัดการความคุ้มค่าของลูกค้า (Customer Value Proposition) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสนใจและความสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์

Online Marketing:

Online Marketing เป็นส่วนหนึ่งของ Digital Marketing และเน้นไปที่การตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด เช่น เว็บไซต์ เครื่องมือโซเชียลมีเดีย อีเมล์ โฆษณาออนไลน์ และพื้นที่อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต องค์ประกอบหลักของ Online Marketing คือการใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อสร้างความสนใจและสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ

สรุป ความแตกต่างระหว่าง Digital Marketing และ Online Marketing:

หัวข้อสำคัญที่แยกแยะระหว่าง Digital Marketing และ Online Marketing คือความรวมรู้สึก (Emotion) และพื้นที่ที่สื่อกลาง (Channel) ที่ถูกใช้ในการเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย ใน Digital Marketing มุ่งเน้นการสร้างความรู้สึกและความน่าสนใจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย ในขณะที่ Online Marketing เน้นการใช้ช่องทางออนไลน์ที่มีอยู่เพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น โฆษณาออนไลน์ อีเมล์ และอื่น ๆ

ช่องทางการทำ Digital Marketing ที่คุณควรรู้

ช่องทางการทำ Digital Marketing ที่คุณควรรู้

การตลาดดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความสนใจและเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ มีหลายช่องทางที่คุณสามารถนำมาใช้ในการทำ Digital Marketing ในปัจจุบัน นี่คือบางช่องทางที่ 109Menu อยากแนะนำ

 • Website : เว็บไซต์ถือเป็นหัวใจของการตลาดดิจิทัล เป็นที่ที่คุณสามารถแสดงผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณได้อย่างละเอียด ในขณะเดียวกันบล็อกเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างเนื้อหาที่มีค่าและน่าสนใจเพื่อดึงดูดผู้อ่าน
 • Social Media: แพลตฟอร์ม Social Media เช่น Facebook , Instagram, Twitter และอื่น ๆ เป็นช่องทางที่มีผู้ใช้จำนวนมาก เหมาะสำหรับการสร้างความสนใจและเชื่อมโยงกับลูกค้า
 • อีเมล์การ์ด: การส่งอีเมล์การ์ดหรือข่าวสารถึงลูกค้าเป็นวิธีที่ดีในการสื่อสารและสร้างความน่าสนใจต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
 • คลิปวิดีโอ: วิดีโอเป็นสื่อที่มีความน่าสนใจและสามารถแสดงข้อมูลได้หลากหลาย คุณสามารถใช้เว็บไซต์เช่น YouTube หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ เพื่อแชร์วิดีโอเนื้อหาต่าง ๆ
 • Content : การสร้างเนื้อหาครีเอทเช่น บทความ รีวิว และคู่มือสามารถช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของคุณ
 • SEO (Search Engine Optimization): SEO คือ การปรับแต่งเว็บไซต์และเนื้อหาให้เหมาะสมกับการค้นหาในเครื่องมือค้นหา เช่น Google เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏในผลการค้นหาเมื่อมีคำค้นที่เกี่ยวข้อง
 • Paid Search : การใช้โฆษณาออนไลน์ เช่น Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads เป็นต้น เพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณแก่กลุ่มเป้าหมาย
 • Email Marketing: การส่งอีเมล์ที่ปรับให้เหมาะสมและน่าสนใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความสนใจและเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ
 • พรีเมียมคอนเทนต์: การสร้างเนื้อหาพรีเมียมที่มีคุณค่าสูง โดยพรีเมียมคอนเทนต์จะมีคุณค่าและความน่าสนใจที่เหนือกว่าเนื้อหาทั่วไป และต้องการค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพื่อเข้าถึง

แนะนำ Marketing Technology เครื่องมือช่วยทำการตลาดออนไลน์ พร้อมตัวอย่างการใช้งาน

แนะนำ Marketing Technology เครื่องมือช่วยทำการตลาดออนไลน์ พร้อมตัวอย่างการใช้งาน

Marketing Technology หรือ Martech เป็นเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ช่วยแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการการตลาดออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการรวมความเข้าใจในการทำการตลาดและเทคโนโลยีที่สามารถรองรับกระบวนการเหล่านี้ นี่คือเครื่องมือ Martech บางอย่างที่คุณควรรู้จักพร้อมกับตัวอย่าง

 1. เครื่องมือการจัดการเนื้อหา (Content Management Tools): เช่น WordPress, Drupal, และ Joomla เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสร้าง จัดการ และเผยแพร่เนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพบนเว็บไซต์ของคุณ
  ตัวอย่าง: การใช้ WordPress เพื่อสร้างเว็บไซต์บล็อกเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและการตลาดดิจิทัล
 2. เครื่องมือการจัดการโซเชียลมีเดีย (Social Media Management Tools): เช่น Hootsuite, Buffer, และ Sprout Social เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนและติดตามการโพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่าง ๆ
  ตัวอย่าง: การใช้ Hootsuite เพื่อจัดตารางการโพสต์และติดตามผลการโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
 3. เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics Tools): เช่น Google Analytics, Adobe Analytics, และ HubSpot Analytics เป็นเครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์และพฤติกรรมของผู้ใช้
  ตัวอย่าง: การใช้ Google Analytics เพื่อวิเคราะห์และติดตามการเข้าชมเว็บไซต์และการกระทำของผู้ใช้
 4. เครื่องมือการจัดการอีเมล์ (Email Marketing Tools): เช่น Mailchimp, Constant Contact, และ SendinBlue เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างและส่งอีเมล์การตลาด
  ตัวอย่าง: การใช้ Mailchimp เพื่อสร้างแคมเปญอีเมล์การตลาดและติดตามผลการส่ง
 5. เครื่องมือการทำ SEO (SEO Tools): เช่น SEMrush, Ahrefs, และ Moz เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์และปรับปรุง SEO เพื่อเพิ่มความเข้าใจในคำค้นหาและการแสดงผลในเครื่องมือค้นหา
  ตัวอย่าง: การใช้ SEMrush เพื่อวิเคราะห์คำค้นหาที่มีความนิยมและเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของเว็บไซต์กับคู่แข่ง
 6. เครื่องมือการจัดการโฆษณาออนไลน์ (Online Advertising Management Tools): เช่น Google Ads, Facebook Ads Manager, และ LinkedIn Campaign Manager เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างและจัดการโฆษณาออนไลน์
  ตัวอย่าง: การใช้ Facebook Ads Manager เพื่อสร้างและติดตามผลการโฆษณาบนเฟสบุ๊ค

การใช้ Marketing Technology ช่วยในการตลาดออนไลน์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการจัดการกับกระบวนการตลาดแบบครบวงจร เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณปรับปรุงและปรับแผนการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความสำเร็จในการตลาดออนไลน์ของคุณ

สรุป Digital Marketing

สรุป Digital Marketing คือ

การตลาดดิจิทัล Digital Marketing คือ มีบทบาทสำคัญที่ไม่ควรถูกละเลยในธุรกิจในปัจจุบัน เพราะมันช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตและพัฒนาอย่างเต็มตัว การใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มออนไลน์ในการตลาดช่วยให้ธุรกิจสามารถเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมาย วัดและวิเคราะห์ผล และสร้างความน่าเชื่อถือได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความสำเร็จในยุคดิจิทัลที่ทันสมัยนี้