Digital skill คือ อะไร? ทักษะแห่งอนาคตที่คนรุ่นใหม่ต้องมี

อ่านเมื่อ: 2 นาทีที่แล้ว

หลายคนคงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี กับทักษะแห่งอนาคต อย่าง “Digital Skil”l ได้กลายมาเป็นทักษะเพิ่มเติมจาก Hard Skill และ Soft Skill เนื่องจากเทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาท ทั้งการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้เรายิ่งต้องเรียนรู้ที่จะใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีเหล่านั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บทความนี้ จะพา ไปรู้จักกับ Digital Skill คือ อะไร? และสำคัญอย่างไรบ้าง?

รู้จักกับ Digital Skill คือ อะไร?

Digital Skill หมายถึง การมีทักษะพื้นฐาน อย่างความรู้ความสามารถในการใช้งานอุปกรณ์ดิจิตอล ตลอดจนถึงการมีทักษะขั้นสูง เช่น ความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่าง ๆ และสามารถเข้าใจ หรือประยุกต์การใช้งานเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

ในยุคที่ ทุกอย่างเป็นดิจิทัลแบบนี้ ย่อมมีการใช้งานเทคโนโลยีกันอยู่ตลอดเวลา ทักษะการใช้งาน เครื่องมือเหล่านี้ จึงขาดไม่ได้อย่างแน่นอน และเพื่อให้ตอบโจทย์ ความต้องการขององค์กร ที่ล้วนต้องรับมือกับ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา คนรุ่นใหม่ จึงต้องมีการพัฒนา ทักษะดิจิทัล ของเรา ตามให้ทันโลกที่เปลี่ยนไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะ เช่น การเขียนโค้ด และโปรแกรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน และยังต้องอาศัยความเข้าใจในเชิงลึกอีกด้วย 


Digital Skill กับ 6 ทักษะแห่งอนาคต มีอะไรบ้าง?

  1. เครื่องมือและเทคโนโลยี (Tools & Technologies) คือ ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องมือที่เป็น Hardware หรือ Software ควรจะเข้าใจพื้นฐาน ในการใช้เครื่องมือเหล่านี้ว่า ทำงานอย่างไร
  2. การค้นหาและการใช้งาน (Find & Use) คือ การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไป เช่น การอ้างอิง ให้ที่มา และลิขสิทธิ์ของข้อมูลที่นำมาใช้
  3. การให้ความรู้และการเรียนรู้ (Teach & Learn) คือ การเรียนการสอนที่ผู้เรียน และผู้สอนจะต้องใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง
  4. การสื่อสารและการร่วมมือ (Communication & Collaborate) คือ การเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยี เพื่อทำให้การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันนั้น สะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้ Google Meet, Zoom ในการประชุมทางไกล เป็นต้น
  5. การสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Create & Innovate) คือ ทักษะในการสร้างเนื้อหาดิจิทัล และควรมีทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรม เพื่อสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เป็นต้น
  6. การยืนยันตัวตนและสวัสดิการ (Identity & Wellbeing) คือ ทักษะในการปกป้องข้อมูลของตัวเองก็สำคัญ เช่น รหัสผ่าน, การดูแลปกป้องข้อมูลของผู้อื่น ที่เราเป็นคนดูแล, จรรยาบรรณในการใช้งาน เป็นต้น

ระหว่าง Soft Skill, Hard Skill และ Digital Skill ทักษะอะไรสำคัญที่สุด?

เทคโนโลยี ทำให้เราต้องปรับตัว เพื่อความอยู่รอดของเราในโลก ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี การพัฒนา Soft Skill จึงถือเป็นเรื่องสำคัญ และสามารถเพิ่มความได้เปรียบให้เราได้

โดย Soft Skill คือ การพัฒนาทางอารมณ์ เป็นทักษะที่เน้นการพัฒนา คุณสมบัติภายในที่ดีของมนุษย์ อย่างความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ที่นอกจากจะช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้ดีแล้ว ยังส่งผลกระทบที่ดีต่อสังคมรอบข้างได้อีกด้วย

แน่นอนว่า Soft Skill เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ Artificial Intelligence หรือพวก AI และ Robotic ต่าง ๆ นั้น ยังไม่สามารถเข้ามาแทนที่ได้ ดังนั้น หากเรามีแค่ Hard Skill วันหนึ่งเราอาจถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีก็ได้ เราจึงจำเป็นต้องมี Soft Skill อยู่คู่กันกับ Hard Skill 

เราจึงจำเป็น ที่จะต้องมีทั้ง Digital Skill, Hard Skill และ Soft Skill เพราะทั้ง 3 ทักษะ มีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมด เราไม่สามารถที่จะเรียนรู้ เพียงแค่ด้านใดด้านหนึ่งได้ สุดท้ายแล้ว ทุกทักษะ จะเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เช่น หากเราสามารถ ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลได้ แต่เราไม่มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นได้เลย ก็ยากมาก ที่จะทำให้ผลลัพธ์ออกมาดีนั่นเอง


เป็นอย่างไรกันบ้างกับ Digital skill คือ อะไร ที่เราได้นำมาแชร์กัน คงทำให้หลายคนเข้าใจถึงทักษะนี้กันมากขึ้น และสิ่งที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะของเรา คือ การพัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการของงาน เพราะ เมื่อเกิดการพัฒนา และเปลี่ยนแปลง เราเองต้องตามให้ทันกับความต้องการของตลาดเช่นกัน สามารถอ่านบทความดี ๆ ที่น่าสนใจ ได้ที่นี่

109menu.com ศูนย์รวมป้ายโฆษณา หลากหลายประเภท กับการบริการที่หลากหลาย ด้านการตลาด และโฆษณา “บริการครบ จบในที่เดียว” สามารถสอบถาม และสั่งซื้อได้ที่ www.109menu.com

อ้างอิงข้อมูลจาก : techsauce.co, truedigitalacademy.com