การ สัมภาษณ์งาน แนะนําตัว ยังไงให้ผู้จ้างประทับใจ

การ สัมภาษณ์งาน แนะนําตัว ยังไงให้ผู้จ้างประทับใจ

อ่านเมื่อ: 2 นาทีที่แล้ว

การ สัมภาษณ์งาน แนะนำตัว เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะตัดสินว่าคุณจะได้งานที่ใฝ่ฝันหรือไม่ การเตรียมตัวอย่างดีจึงมีความจำเป็นเพื่อให้คุณสามารถแสดงจุดเด่นและทักษะที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานได้อย่างมั่นใจ การแนะนำตัวและการตอบคำถามเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้สัมภาษณ์ และเปิดโอกาสในการได้งานมากขึ้น


ตัวอย่างการแนะนำตัว สัมภาษณ์งาน แนะนําตัว

ตัวอย่างการแนะนำตัว สัมภาษณ์งาน แนะนําตัว

ตัวอย่างการแนะนำตัวสำหรับผู้สมัครที่มีประสบการณ์

“สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ สมศรี นามสกุล เรืองวงศ์ อายุ 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตอนนี้มีประสบการณ์การทำงานด้านการตลาดและการขายมาแล้วรวม 8 ปี โดยในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ดิฉันดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัท 109menu จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ”

“ความรับผิดชอบของดิฉัน ได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์การตลาด จัดทำแผนการส่งเสริมการขาย กำกับดูแลการสื่อสารการตลาดทุกรูปแบบ รวมถึงการบริหารทีมงานฝ่ายการตลาดประมาณ 15 คน ผลงานที่ภาคภูมิใจ คือ การสร้างแคมเปญโปรโมชันใหม่ที่ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 20% จากปีก่อนหน้า…”

ตัวอย่างการแนะนำตัวสำหรับผู้สมัครที่ไม่มีประสบการณ์

“สวัสดีครับ ผมชื่อ ธีรพัฒน์ นามสกุลอารีย์ อายุ 24 ปี เพิ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผมยังไม่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน แต่ตั้งแต่อยู่มหาวิทยาลัย ผมผ่านการฝึกงานที่บริษัทแห่งหนึ่ง จึงมีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรธุรกิจ ผมเป็นคนที่มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ”

“หนึ่งในโปรเจ็คท์หลักที่ผมทำในมหาวิทยาลัย คือ การจัดกิจกรรมนิทรรศการสินค้าหนึ่งต่อปี ซึ่งผมได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมดูแลด้าน Digital Marketing โดยในโครงการนี้ ผมได้ใช้ทักษะการสื่อสาร ทักษะการบริหารจัดการ ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานเป็นทีม จนโครงการประสบความสำเร็จอย่างดี…”

การแนะนำตัวในการสัมภาษณ์งานควรบรีฟงานสัมภาษณ์นี้ให้ กระชับ ชัดเจน และแสดงให้เห็นถึงประวัติ คุณสมบัติ ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมยกตัวอย่างผลงานที่โดดเด่นเพื่อสร้างความประทับใจในเบื้องต้น การเตรียมการแนะนำตัวที่ดีจะช่วยทำให้ได้รับโอกาสในการสัมภาษณ์อย่างเต็มที่ต่อไป


ตัวอย่างการตอบคำถามสัมภาษณ์งาน

ตัวอย่างการตอบคำถาม สัมภาษณ์งาน แนะนำตัว

คำถาม: ท่านมีจุดอ่อนอะไรบ้าง?
ตัวอย่างคำตอบ: “จุดอ่อนของดิฉันคือ บางครั้งอาจรู้สึกกังวลเกินไปในการทำงานบางครั้ง ทำให้ต้องทำงานช้ากว่าปกติไปบ้าง แต่ดิฉันกำลังพยายามแก้ไขจุดนี้โดยการเรียนรู้การจัดการความเครียดและบริหารเวลาให้ดีขึ้น”

คำถาม: เหตุใดท่านจึงสนใจสมัครงานนี้?
ตัวอย่างคำตอบ: “ดิฉันสนใจงานนี้เนื่องจากมีความสนใจในธุรกิจการตลาดมาโดยตลอด และบริษัทของท่านเป็นบริษัทการตลาดชั้นนำที่ดิฉันประทับใจในแนวคิดและผลงานอยู่แล้ว ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านการศึกษาและฝึกงานมา ดิฉันมั่นใจว่าสามารถนำมาปรับใช้ในบริษัทของท่านได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ เพื่อพัฒนาตนเองต่อไป”

คำถาม: อะไรคือแผนในอนาคต 5 ปีข้างหน้าของท่าน?
ตัวอย่างคำตอบ: “ในช่วง 2-3 ปีแรก ดิฉันตั้งเป้าที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะการตลาดให้ดียิ่งขึ้น หลังจากนั้นดิฉันหวังว่าจะได้รับโอกาสก้าวหน้าไปเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดหรือตำแหน่งงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบสูงขึ้น เพื่อสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาบริหารจัดการทีมงานและบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

สิ่งสำคัญคือคุณต้องเตรียมตัวล่วงหน้า ทำความเข้าใจในตำแหน่งงาน และพยายามตอบคำถามให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร เพื่อให้นายจ้างเห็นว่าคุณเป็นผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่หาอยู่ การฝึกฝนตอบคำถามก่อนสัมภาษณ์จริงก็เป็นเรื่องที่ควรทำ เพื่อจะได้ตอบได้อย่างราบรื่นและสบายใจมากขึ้น

สิ่งที่ไม่ควรทำในการ สัมภาษณ์งาน แนะนำตัว

สิ่งที่ไม่ควรทำในการ สัมภาษณ์งาน แนะนำตัว

การสัมภาษณ์งานเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะตัดสินว่าคุณจะได้งานนั้นหรือไม่ ดังนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมจึงเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากจะต้องทบทวนประวัติส่วนตัว ประสบการณ์ทำงาน และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทแล้ว คุณยังควรหลีกเลี่ยงการกระทำบางอย่างที่อาจทำให้โอกาสในการได้งานลดน้อยลง

  1. มาสาย เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะแสดงถึงความไม่ตรงต่อเวลาและขาดความรับผิดชอบ รวมถึงไม่ให้ความสำคัญกับการสัมภาษณ์ครั้งนี้ด้วย
    แต่งกายไม่เหมาะสม การแต่งกายสุภาพเรียบร้อยเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญ เพราะจะสะท้อนถึงทัศนคติ บุคลิกภาพ และความเป็นมืออาชีพของคุณ
  2. พูดในแง่ลบเกี่ยวกับนายจ้างเก่า แม้คุณจะไม่ประทับใจที่ทำงานเก่า แต่ก็ไม่ควรนำเรื่องเหล่านั้นมาพูดในการสัมภาษณ์ เพราะจะดูเหมือนคุณเป็นคนที่มีทัศนคติเชิงลบและไม่รู้จักให้เกียรติผู้อื่น
  3. ขาดการเตรียมตัว การสัมภาษณ์ไม่ใช่เรื่องที่ควรดื้อๆ คุณควรทำการศึกษาข้อมูลบริษัท ตำแหน่งงาน และคำถามที่อาจถูกถาม มาให้ดีก่อน
  4. ไม่ตั้งใจฟังคำถาม เมื่อผู้สัมภาษณ์ถามคำถาม คุณควรตั้งใจฟังและขอให้พวกเขาอธิบายซ้ำหากไม่เข้าใจ แทนที่จะตอบคำถามแบบเดาเอา
  5. พูดมากเกินไป ควรตอบคำถามอย่างกระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น แทนที่จะพูดคำนำหนักไปหน้ามากเกินความจำเป็น
  6. ถามเรื่องผลประโยชน์ก่อนได้รับการเสนองาน ประเด็นเรื่องเงินเดือน สวัสดิการ วันหยุด ควรถูกพูดถึงต่อเมื่อได้รับการเสนองานแล้วเท่านั้น ไม่ควรเป็นคำถามแรกในการสัมภาษณ์

การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเหล่านี้ จะช่วยส่งผลให้การสัมภาษณ์งานของคุณประสบความสำเร็จ เพิ่มโอกาสในการได้งานที่ใช่สำหรับคุณมากขึ้น เพียงแค่เตรียมตัวให้พร้อม มีสมาธิกับกระบวนการสัมภาษณ์ และแสดงให้เห็นถึงจุดเด่นของตัวคุณอย่างเหมาะสม


การ สัมภาษณ์งาน แนะนำตัว เป็นก้าวสำคัญในการแสดงให้นายจ้างเห็นถึงความรู้ความสามารถและศักยภาพของคุณ การเตรียมตัวล่วงหน้าโดยการศึกษาข้อมูลบริษัท ฝึกซ้อมการแนะนำตัว พร้อมทั้งเตรียมคำตอบที่ดีสำหรับคำถามยอดนิยม จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรได้อย่างตรงประเด็น อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามคือการใช้ภาษากาย สีหน้า และน้ำเสียงที่เหมาะสม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพของคุณด้วย เมื่อทำได้ตามนี้ คุณจะย่อมสร้างความประทับใจที่ดีและเพิ่มโอกาสในการได้งานที่ปรารถนามากขึ้นอย่างแน่นอน