ไขคำตอบ สตาร์ทอัพ คือ อะไร แตกต่างจาก SME อย่างไร

ไขคำตอบ สตาร์ทอัพ คือ อะไร แตกต่างจาก SME อย่างไร

อ่านเมื่อ: < 1 minute

ในโลกของธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง การเข้าใจความแตกต่างระหว่าง สตาร์ทอัพ คือ อะไร และ SME คืออะไร เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนกลยุทธ์ วางโมเดลธุรกิจ และเลือกรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความทะเยอทะยานของตนได้อย่างถูกต้อง โดยความหมาย และลักษณะแตกต่างกันอย่างไร 109menu จะมาไขข้อข้องใจเหล่านี้ให้

สตาร์ทอัพ คือ อะไร (Startup)

สตาร์ทอัพ คือ อะไร (Startup)

สตาร์ทอัพ หมายถึง บริษัทหรือองค์กรที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการสร้างนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างรวดเร็ว สตาร์ทอัพมักจะเริ่มต้นจากไอเดียที่โดดเด่นและแปลกใหม่ ซึ่งอาจเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือเป็นการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น

ลักษณะสำคัญของสตาร์ทอัพ ได้แก่

 • นวัตกรรม: สตาร์ทอัพมุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแนวคิดใหม่ๆ ที่แตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่ในท้องตลาด
 • ศักยภาพการเติบโต: สตาร์ทอัพมีเป้าหมายในการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยหวังที่จะขยายธุรกิจและส่วนแบ่งทางการตลาดให้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
 • โมเดลธุรกิจที่สามารถขยายได้ (Scalable Business Model): สตาร์ทอัพมักมีโมเดลธุรกิจที่สามารถปรับขนาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโตที่คาดหวังไว้
 • การระดมทุน: เนื่องจากสตาร์ทอัพมักเริ่มต้นจากฐานทุนที่จำกัด จึงจำเป็นต้องระดมทุนจากแหล่งต่างๆ เช่น นักลงทุนเอกชน (Angel Investors) หรือกองทุนร่วมลงทุน (Venture Capitalists)
 • ความเสี่ยงสูง: แต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูง สตาร์ทอัพมักมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่ที่ยังไม่มีฐานลูกค้าที่มั่นคง อย่างไรก็ตาม หากประสบความสำเร็จ สตาร์ทอัพจะได้รับผลตอบแทนที่สูงมาก

SME คืออะไร?

SME คืออะไร

เอสเอ็มอี หรือ Small and Medium Enterprises เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นแหล่งสร้างงานและรายได้ให้กับประชาชนจำนวนมาก นอกจากนี้ เอสเอ็มอียังช่วยกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและสร้างความหลากหลายในตลาด
ลักษณะสำคัญของเอสเอ็มอี ได้แก่

 • ขนาดองค์กร: เอสเอ็มอีมีขนาดองค์กรที่เล็กกว่าบริษัทขนาดใหญ่ โดยมีจำนวนพนักงานและรายได้ประจำปีอยู่ในระดับที่กำหนด ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
 • โครงสร้างการบริหารจัดการ: เอสเอ็มอีมักมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ไม่ซับซ้อนมากนัก และมีการตัดสินใจที่รวดเร็วกว่าองค์กรขนาดใหญ่
 • ขอบเขตการดำเนินงาน: เอสเอ็มอีมักดำเนินธุรกิจในขอบเขตที่จำกัด เช่น ให้บริการในพื้นที่หรือตลาดเฉพาะ หรือผลิตสินค้าประเภทเดียว
 • การเข้าถึงแหล่งเงินทุน: เอสเอ็มอีอาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่ เนื่องจากขาดหลักประกันและมีความเสี่ยงสูงกว่า
 • ความยืดหยุ่นและการปรับตัว: เอสเอ็มอีมักมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ง่าย

ตัวอย่าง สตาร์ทอัพ คือ เลือกที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย

 • Grab
 • LINE MAN
 • NocNoc
 • Ookbee
 • Wongnai

ตัวอย่าง SME ที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย

 • CP
 • PTT
 • Minor Group
 • Berli Jucker
 • Saha Group

Startup และ SME เป็นธุรกิจที่มีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านนวัตกรรม การเติบโต ความเสี่ยง แหล่งเงินทุน ทีม และเป้าหมาย ธุรกิจประเภทใดดีกว่า ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและความชอบของผู้ประกอบการ

สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ หากต้องการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ แก้ปัญหาหรือสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในตลาด และยอมรับความเสี่ยงสูง Startup น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม หากต้องการความมั่นคง เติบโตอย่างยั่งยืน และมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ SME น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม

**สิ่งสำคัญคือ ผู้ประกอบการควรศึกษาข้อมูล วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค